Home/Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Check-in / Check-out

Check- in: vanaf 16.00u (schoolvakanties om 17:00) Check-out: tot 11:00u (schoolvakanties tot 10:00). Voor uw eigen comfort werken we niet met een sleutel maar met een toegangscode die geldig is tijdens de duur van uw verblijf.

Rookbeleid

De vakantiewoning is volledig rookvrij. Gelieve het niet-rokers beleid te respecteren. Om al onze gasten een rookvrije omgeving te garanderen, vragen we een schadevergoeding van €250 als we rooksporen zouden vaststellen (assen, geur, peuken…).

Huisregels

 • De woning ligt in het historische centrum van Nieuwpoort. Mogen wij vriendelijk doch uitdrukkelijk vragen om de rust van de buren te respecteren tussen 23u en 8u en dit zowel binnen als buiten. Indien er toch overlast wordt vastgesteld kan de huurder uit de woning worden gezet en/of is een schadevergoeding verschuldigd van 400 €.
 • Onze woning is bedoeld en ingericht voor families met kinderen, groepen van vrienden en collega’s. Fuiven, feestjes, vrijgezellenfeesten of gelijkaardig in de vakantiewoning zijn verboden. Wij laten geen groepen jongeren toe.
 • Wij behouden als eigenaar/verhuurder steeds het recht om tijdens uw verblijf en na ons verzoek, de verhuurde ruimtes te betreden of te laten betreden voor controle en dringende onderhoudswerkzaamheden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Enkel de huurder en het aantal personen op de huurovereenkomst vermeld ( max 16 pers), hebben recht tot bewoning van de vakantiewoning tijdens de aangeduide periode. Bij reservatie zal het aantal volwassenen en kinderen vermeld worden en elke latere wijziging moet gemeld worden. De eigenaar heeft het recht in geval van niet naleving van bovenstaande regels, de huurders uit de woning te zetten en/of een schadevergoeding te eisen .
 • Onderverhuring en overdracht aan derden van de huur is niet toegelaten.
 • Bij het niet naleven van de huurvoorwaarden kan de waarborg worden ingehouden.

Eindschoonmaak

 1. Bij vertrek moeten serviesgoed, pannen en kookpotten proper en droog weggeruimd zijn.
 2. Bij vertrek haalt de huurder de bedden af en legt de lakens beneden in het portaal. Hetzelfde geldt voor de badhanddoeken.
 3. Alle afval, moet meegenomen worden bij vertrek.
 4. Gelieve alle meubelen, borden, bestek, glazen en apparaten op hun oorspronkelijke plaats terug te zetten.

Waarborg en reservering

Bij reservatie dient een voorschot betaald te worden van 50% van de huurprijs. De huurder is ertoe gehouden het voorschot te betalen binnen de 10 dagen na reservatie, anders zal het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en zal de verhuurder het recht hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen. Indien de huurovereenkomst binnen 5 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet onmiddellijk de gehele huurprijs en waarborg worden voldaan.

Het saldo + de waarborg van 500€ dient betaald te worden 6 weken voor uw verblijf. Deze waarborg wordt u ten laatste 2 weken na uw verblijf teruggestort als er niets beschadigd of verdwenen is. Eventuele schade of bijkomende kosten worden van de waarborg afgehouden.

Schade en defecten

De huurder zal ons onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij schade aanricht. Ook eventuele klachten/defecten kan u ons best z.s.m. meedelen. Er zal dan zo vlug mogelijk naar een oplossing worden gezocht.

De verhuurder behoudt zich steeds het recht de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer een huurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend.

Indien eventueel aangebrachte schade het bedrag van de waarborg overschrijdt, wordt deze achteraf gefactureerd.

Annuleringsvoorwaarden

Standaard annuleringsvoorwaarden: Indien de huurder om gelijk welke reden wil annuleren betaalt hij de volgende kosten

 1. Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 100 euro.
 2. Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huurprijs
 3. Annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huurprijs.
 4. Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huurprijs.

Als de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden. De huurder kan op eigen initiatief een annulatie verzekering afsluiten bij zijn makelaar.

Aanvullende annuleringsvoorwaarden covid-19, andere pandemieën of in geval van overmacht

U ontvangt een voucher voor het reeds betaalde bedrag indien:

 1. De overheid verplicht de vakantiewoning te sluiten
 2. Of overmacht de vakantiewoning onbruikbaar maakt
 3. De voucher is 2 jaar geldig en bruikbaar voor een gelijkaardig seizoen (of lager)

In alle andere gevallen gelden onze standaard annuleringsvoorwaarden.

De verhuurder vertrouwt erop dat de huurder zich houdt aan alle corona- of andere maatregelen die van toepassing zijn op het moment van de verhuring. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige inbreuken die in het verhuurde goed eventueel zouden vastgesteld worden.

Aansprakelijkheid

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.
 • Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbrekingen in de levering van water, energie of telecommunicatie.
Download huurvoorwaarden